Wednesday, 20 June 2018

warkshop projekt


                                           विभागच  नाव  -     वर्कशॉप         
                       
                                        प्रकल्पाचे नाव -    गेट बाणवणे

                                    माझ  नाव  -        रसिक सापरा  
               
                                                    - जाधव सर  ,आबासाहेब सर
                                                                                                                                                                                           देणाचे   दिनांक =
                                जमकर  दिनांक  = १०/३ / १८
                                                                  
                                                                 प्रस्तवना                                                                                                                                                                                                                                           विज्ञान अश्रामात  जो  गेट  होता  तो उचलाव  लागत  होता  तो उचलावा  लागू  नये                   यासाटी     
                   आम्ही हा  प्रोजेक्ट केला आहेउद्देश :-   गेट व्यवस्तित दिसण्यासाठी तसेच उचलावा लागु नए म्हणून हा उपक्रम  केला आहे


 साहित्ये :-   वेल्डिंग मशीन , पावर कटर , ड्र


साधने :-     square taube  नट बोल्ट
 
कृती :-       १]   गेटचा  पाइप  मधोमध कट केला
                  २]  square tuba  ला  चाक  लावून  तिला  होल  केलं
                  ३] कट केलेला  pipe ला  त्या   पेक्षा  मोट्या  आकाराचा  पाईप  लावला
                  ४ ]व तो  जुना उभा  केलेला  पाईप  मध्ये  लावला  खालील  पद्धतीत  
                   5] त्यानंतर  मधोमद  स्क़ुअर tuba   वेलड  क़ेलेली चाक नट बोल्ट च्या सहाय्यने  फिट केलंय 


Sunday, 17 June 2018

FOOD LAB

 प्रकल्प अहवाल 


 विभागाचे नाव :- गृह  आणि आरोग्य . 

प्रकल्पाचे नाव :- यीस्ट तयार करणे .   

प्रकल्प करणाऱ्याचे नाव :- धनंजय संतोष कदम . 

साथिदाराचे नाव :- रसिक सापरा . 

मार्गदर्शक :- रेश्मा मॅडम , सोनल मॅडम . 

प्रकल्प सुरु करण्याचा दिनांक :- १८ /०४ /२०१८

प्रकल्प संपण्याचा दिनांक :- 

 अनुक्रमणिका 

 1. प्रस्तावना
 2. उद्देश 
 3. साहित्य व साधने 
 4. पूर्व नियोजन 
 5. अंदाजपत्रक 
 6. कृती 
 7. अनुभव 
 8. अनुमान 
 9. निरक्षण 
 10. अडचण 
 11. प्रत्यक्ष खर्च 
प्रस्तावना
 •  बेकरी प्रॉडक्ट मधील प्रॉडक्ट बनवताना महत्वाची गोस्ट म्हणजे यीस्ट होय या मधील यीस्ट चा उपयोग मैद्याचा गोळ्याला फुगवते  बेकरीमधील भौतेक प्रॉडक्ट मध्ये यीस्ट वापरतात . उदा . पाव , बटर , ब्रेड इत्यादी . असे अजून खूप प्रॉडक्ट आहेत जय मध्ये यीस्ट वापरतात  शहरातील ठिकाणी नाश्त्याला लोक बेकरी चे प्रॉडक्ट वापरतात . त्यामुळे यीस्ट ला बेकरीत जास्त डिमांड आहे . यात आपण यीस्ट बनवले तर ते विकून आपण व्यावसाय करू शकतो . त्यातून पैसे मिळवू शकतो . यीस्ट काही ठिकाणी मिळत नाही तर तिथे आपण ते देऊ शकतो . 
उद्देश    


 •  बेकरी प्रॉडक्ट मधील प्रॉडक्ट बनवताना महत्वाची गोस्ट म्हणजे यीस्ट
 • ते स्वतः तयार करता येइल व विकत येइल किंवा त्याचा प्रॉडक्ट बनवता येइल हे पाहणे . 

  प्रकल्पाचे नाव 
  • यीस्ट तयार करणे 

   साहित्य व साधने 
   • साहित्य :- १)  परात                           साधने :- १) मैदा 
                          २) उलातने                                     २) यीस्ट
                          ३)  ट्रे                                              ३) तेल 
                          ४) अव्हन / भट्टी                              ४) मीट
                         ५) मग                                             ५) पाणी
                         ६) गॅस                                   ६) बेकिंग पावडर 

   पूर्व नियोजन  
   • १) सर्वात आधी मी सोनल मॅडम ला विचारले.  त्यात सर्वात आधी यीस्ट म्हणजे काय हे समजून घेतले . त्यानंतर जरासे यीस्ट आणले व ते मदर कल्चर म्हणून वापरले . २) त्यानंतर सर्व साहित्य गोळा केले . त्यानंतर यीस्ट चे विडिओ बघितले . 
   • यीस्ट ची सर्व माहिती गोळा केली व कमला लागलो . 
   कृती 
   • प्रथम  आम्ही विकत चे १ ग्राम यीस्ट घेतले . ते २०० ml  मीडिया मध्ये टाकले त्यानंतर ते २४ तास फरमनटेशन  साठी ठेवले २४ तासानंतर ते मायक्रोस्कोप खाली पहिले कि ते यीस्ट वाढाले कि नाही तर ते वाढले  होते . तर जो मीडिया होता त्यात यीस्ट अस्रक्ट , पेप्टोन , डेक्सट्रोज इत्यादींचे मिश्रण होते . त्यात यीस्ट वाढवले .ते पावात टाकले पण ते पाव चांगले झाले नाहीत . 

   • प्रथम आम्ही १ ग्राम यीस्ट घेतले . ते २०० ग्राम मैद्यात टाकले . ते सुद्धा फरमनटेशन साठी २४ तास ठेवले . म्हणजे यीस्ट वाढविण्या साठी ठेवले यीस्ट त्या मैद्यात कार्बन खाते म्हणजे साखर किव्वा अजून काही त्यानंतर त्याची वाड  होते त्याचा सेल अमिबा सारखा डिव्हाइड होतात व ते यीस्ट त्या मैद्यात वाढल्यानंतर त्याचे पाव बनऊन बघितले . तर ते पाव चांगले झाले . 
   अनुभव 
   • यीस्ट बनावताण यीस्ट वाढविण्या साठी एक ठराविक तापमान ठेवावे लागते यीस्ट ला तापमाण ३६ ते ३७ परंत लागते 
   • यीस्ट मैद्यात प्रमाणात टाकवे नाहीतर त्या पावाचा वास येऊ शकतो 
   • यीस्ट फरमनटेशन करण्यास जेव्हा ठेवतो तेव्हा ते सतत हालत राहिले पाहिजे 
   • यीस्ट मीडिया  पेक्षा मैद्यात जास्त चांगले काम करते . 

    निरीक्षण 

    • यीस्ट बनवण्याने फायदा खूप झाला कि जिथे यीस्ट मिळत नाही तेथे विकून आपण पैसे कमऊ शकतो . 
    • यीस्ट हा एक बॅकटारिया आहे तो मैद्यातील कार्बोन खातो व पाव फुगातो 
    • यीस्ट हे प्रमाणात टाकवे कारण ते जास्त टाकल्यावर त्याचा वास व त्याची चव जास्त लागते 
    अनुमान 

    • ह्या प्रकल्पामध्ये यीस्ट कसे उपलब्ध करायचे तेही कमी दारात हे आम्ही पाहिले  
    • यीस्ट हे प्रमाणात वापरावे ते जास्त वापरल्यावर त्याचा त्रास सुद्धा होउ शकतो . 
    • यीस्ट हे जेव्हा आपण वाढवण्यासाठी ठेवतो तेव्हा ते सतत हालत राहिले पाहिजे . 
    प्रत्यक्ष खर्च 
    वस्तू
    नग
    दर
    किमत
    मैदा
    २०० gm
    ३६ /kg
    ७ Rs
    यीस्ट
    १ gm
    ५० /२०० gm
    ०.२५ Rs
    साखर
    ५ gm
    ३० /kg
    ०.१५ Rs
    लाइट
    २.८८ unit
    ३ / unit
    ६.५० Rs


    टोटल
    १३.५४
     फोटो 

     विकत चे यीस्ट      यीस्ट माक्रोस्कोप खाली       यीस्ट चे पाव  

     बनवलेले यीस्ट   

     INTRODUCTIONVigyanAshramNIOS_1NIOS_2

     I, Rasik jethabhai sapara , was born on 28/12/2001 to loving parents Mr. jethabhai sapara   Mrs. Gauri sapara
     I come from vadadra suredranagar . The following document provides an insight into my skills and interest.

     EDUCATION

     10th
     Gantr sastha ,patadi ,Gujarat
     2014-15
     DBRT
     Vigyan Ashram Pabal, Pune
     2017-18

      

     DBRT AND VIGYAN ASHRAM

     DBRT, acronym for Diploma in Basic Rural Technology is a one year long vocational program offered by Vigyan Ashram and recognized by GOI’s National Institute of Open Schooling. The course is divided along four sections, namely Agriculture and Animal Husbandry, Home and Health, Workshop, and Energy and Environment. The design of the course has enabled me in the following:
           Multiple Skills
           Skills applicable in real life or relevant skills
           Taking contract work and earning
           Leadership, team work and work sharing values
           Physical and spiritual growth through meditation, yoga, exercises and sessions
           Entrepreneurial and business oriented mind-set
           Learning while doing

     FUTURE PLAN

     I want to learn hotel and do a business in it.

     SKILLS

           I can do agriculture.
           I can do Welding
           I can do electrical Work.
           I can make Bakery products.

     The following table lists down the skills or activities which I can confidently claim to exhibit:
     Agriculture and animal husbandry
     Home and health
     Energy and environment
     Workshop
       azola  bed,  playhouse, aquaponics
     , hydroponics,
     Nursery ,T.D.N. ,FCR.
     Making food products - chikki, nan kattai, biscuit, cake, jam, jelly,
     Haemoglobin testing,
     Blood testing , gulajamun .pop-korn .
     Operating of bio gas plant
     Tube light repairing
     Types of wiring - go down wiring, two way switch wiring,  parallel circuit, series circuit(electronic PCB milling aor soldering.
     Making frames and grills
     Making shed, Construction, plaster,
     Welding
     Bending metal sheets,
     Brick making, Making chalk.

      

     PROJECTS AND ASSOCIATED SKILLS

     In Agriculture and husbandry section, I have done project on making rajama out of leaves.


     In home and health section, I project involved making east.


     In workshop section, I did a project on sarting gate .


     In Energy and environment section, I have done a project patti fitiing (DIC) .

     Wednesday, 18 April 2018

     FOOd Lab RASIK SAPARA

                                                                     [1]पाैपकोन 


     उददेश :- पॉपकोर्न बनवणे व विक्री करणे .
     साहित्य :- पॉपकोर्न ची मका , तेल , जीरा , हळद , मीठ .
     साधने :- ग्यास , कुकर , उलातने , परात .
     कृती :- 
     1. सर्वात आधी ग्यास चालू करून त्यावर कुकर गरम करण्यास ठेवला .
     1. त्यानंतर त्यात २० gm तेल टाकले त्यात २० gm मीठ टाकले आणि ५-१० gm हळद टाकली व ते सगळे मिक्ष्रण करून घेतलं .
     1. त्यानंतर त्यात  पॉपकोर्न ची मका टाकली व पूर्ण सगळे मिक्ष होईपर्यंत हलवले व पूर्ण मिक्ष केले .
     1. त्यानंतर त्यावर झाकण ठेवले . व त्यातील पूर्ण  पॉपकोर्न चा आवाज बंद होत नाही तोपर्यंत त्यावरील झाकण काढू नये . 
     1. आवाज बंद झाल्यावर ते पूर्ण  पॉपकोर्न परातीत काढून घ्यावे . गार झाल्यावर pack करावे . 


     निरीक्षण :                        पॉपकोर्न चे दाने घेताना ते नीट बघून घावे . 


                           त्यात तेल जास्त टाकू नये नाहीतर ते खराब होते . 
                             पॉपकोर्न जास्त वेळ भाजू नये नाहीतर करपतात . 

     ​ 
     [2]खोबऱ्याची चिकी बनवणे 

     उदिदष्ट :- खोबऱ्याची चिकी बनवणे . साहित्य  :- शेगदाणे , खोबऱ्याचा किस , गुल्कोज किंवा तूप , साखर . साधने :- कढइ , गँस , चमचा , चिकी ट्रे , लाटणे , कट्टर .   कृती :- १) सर्वात प्रथम आम्ही खोबरे व साखर मोजून ३००/३०० ग्रम  घेतले .            २) त्यानंतर साखर कढईत टाकून त्याचा पाक तयार केला , १०० ग्रम  गुल्कोज टाकले .            ३)  टाकल्यानंतर त्यामधि खोबऱ्याचा किस टाकला .            ४) व ते सर्व मिक्स करून घेतले तोपर्यत उलाथनी व कट्टर ला    तेल लावले .            ५) बनवलेले मिसरण ट्रे मधी टाकले व लाटण्याने पसरवले व  त्यावरून कट्टर फिरवले , त्याचे पीस केले .           ६) त्यानंतर त्याचे प्येकींग  केले .  निरीक्षण :- १) पाकामध्ये  गुल्कोज टाकताना गँस कमी जास्त करावा  नाहीतर पाक जळण्याची  शक्यता असते .                  २) त्याचे प्रमाण एकास-एक घ्यावे .                  ३) त्याचे पँकीग चागले करावे       [3] नानकेट तयार करणे 
     उदिदष्ट :- नानकेट तयार करणे 
     साहित्य :- मैदा , पिटी साखर , डालडा , फ्लेवर
      
     साधने :- ओहोम , ट्रे , प्लेट , चमचा , परात , नानकेट साचा . 
     कृती :-  १) सर्वात प्रथम आम्ही  मैदा , पिटी साखर , डालडा                                      ५००/३००/३०० ग्रम घेतले . 
                 २) त्यानंतर परातीत डालडा घेतला व त्यात पिटी साखर मिक्स                    केली . 
                 ३) त्यानंतर त्या थोडा थोडा मैदा टाकला व पूर्ण मिक्स केले , मैदा                  , पिटी साखर , डालडा पूर्ण मिक्स करून घेतले . 
                  ४) त्यानंतर   नानकेट साचाने त्याचे आकार बनवले व ते आहोम                   मधी ठेवले व आहोम  मधी ७ मिनिटे ठेवली 
                  ५) व परत ती प्लेट बाहेर आणि ती थंड होऊन दिली 
                  ६) थंड झाल्यावर त्याचे पॅकिंग केले 
     निरीक्षण :-  १) मैदा , पिटी साखर , डालडा पूर्ण मिक्स करावा 
                       २) नानकेट भाजताना ते जळणार नाही याची काळजी घ्यावी 
                       ३)  नानकेट गार झाल्यावर त्याचे  पॅकिंग करावी 


     खर्च :-
     वस्तु
     नग
     दर
     किमत
     1. मैदा
     500 gm
     26/kg
     13  RS.
     2. डालडा
     300 gm
     90/kg
     27  RS.
     3. पिटी साखर
     300 gm
     44/kg
     13.2  RS.
     4. वीज
     0.075
     3/unit
     0.22  RS.
     5. पॅकिंग bag
     6
     10/50gm
     2  RS.
     6. लेबल
     -
     -
     0.1  RS.
     7. पॅकिंग
     -
     -
     0.01  RS.
     8. फ्लेवर
     5ml
     36/20ml
     2.77  RS.


     Tital
     58.21 RS.


     Leabor charge
     14.55 RS.
     [4] तिळाची चिक्की बनवणे 
     * उद्देश : तिळाची चिक्की बनवणे व विकणे 
     * साहित्य : तील . साखर .ग्लुकोज .तेल 
     * साधने : गॅस . कढई . उलाधने . कटर . लाटणे . चिक्की ट्रे
     * कृती :
      १.सर्व प्रथम आम्ही तील व साखर मोजून ४००/४००g  मोजून घेतली .
     २. त्या नंतर आम्ही तील भाजून घेतले 
     ३. त्यानंतर ते तील कडून त्या कढई त साखर टाकली व तिचा पूर्ण पाक बनवून घेतला .
     ४. त्या मध्ये १०० g पाक टाकला व परतले 
     ५. व वजन केलेले शेंगदानेचे कुट टाकले व व्यवस्थित मिक्स केले . ट्रे ला व लाटण्याला व कटर ला व्यवस्थित तेल लावले .
     ६.चिक्की ट्रेे वर घेतले व ते लाटण्याने एकसारखे दाबून घेतले . 
     ७. मग त्याला एकसारखे कटर ने कापले व त्याचे चौकोनी भाग तयार केले .
     ८. थोडा वेळ ते थड होऊ द्यावे मग त्याचे तुकडे करून घ्यावेत
     निरिशन : मिश्रण बनवितानी गॅस वरती लक्ष ठेवावे .

     Turn off for: Marathi

     वस्तु
     नग
     दर
     किमत
     १. तील 
     ४००gm
     140/kg
     66  RS.
     २. साखर
     4००gm
     35/kg
     14  RS.
     ३. गास
     (२०min)३०gm
     46/kg
     1.38  RS.
     ४. ग्लुकोज लीक्विड
     १०० gm
     100/kg
     10  RS.
     ५. पाकिंग bag
     १२ bag
     250/50rs
     2.40  RS.
     ६.लेबल
     gm
     0.01  RS.
     ७.पकिंग
     gm
     0.01  RS.
     total
     85.78 RS.
     Leabor charge
     २१.44 RS.
     [5]बटर बनवणे 
     उद्देश :-  बटर बनवणे व विकणे . 
     साहित्य :- १) मैदा २) ईस्ट ३) जिरा ४) मीठ  ५) ग्लुटेन पावडर 
     साधने :- १) ट्रे  २) भट्टी ३) परात ४) लाकडे ५) तेल 
     कृती :- 
     १) सर्वात आधी आम्ही परात घेतली त्यामध्ये २०gm  ईस्ट टाकले त्यात २०gm मीट टाकले 
     २) त्यात १०gm जिरा टाकले . व त्यात ग्लुटेन पावडर ५gm  टाकली व मिक्स केले . 
     ३) ते पूर्ण चांगले मिक्स करावे त्यानंतर त्यात ३kg मैदा टाकला व ते पूर्ण चांगले मिक्स केले . 
     ४) ते पूर्ण चांगले चिकट कणिक होत नाही तोपर्यंत ते मळावे . 
     ५) त्यानंतर त्याचे गोळे बनवावे व ट्रे मध्ये ठेवावी व भट्टीत भाजण्यास टाकावे पाव करपून देऊ नये ते नीट भाजावे 
     ६) भट्टीचे तापमान ४०० ते ४५० असावे . त्याआधी भाजण्याआधी दोन तास फुगण्यास ठेवावे 

     निरक्षण :-

     1. पीठ मळताना जरा ताकतीने मळावे . पूर्ण ईस्ट त्यात मिक्स झाले पाहिजे . 
     1. पाव भगतांना जळणार नाहीत याची काळजी घायवी -

                       फोटो
     [6]खवायाचे गुलाब जामुन


      

     उद्देश :- गुलाब जमून बनवणे व विकणे . 
     साहित्य :- दूध , मैदा , पिठीसाखर , इलायची पावडर , तेल , साखर . 
     साधने :- गॅस , प्लेट , चमचा , उलतने, टोप . 
     कृती :-  

     1. पहिल्यांदा  गॅस वरती पात्याले ठेऊन दूध आठवले म्हणजे त्यातील पाणी काढून टाकले . व खावा बनवला . 
     1. ३ लिटर दुधाला बरोबर १ तास लागला . 
     1. त्यानंतर खावा ,   इलायची पावडर , दूध  हे सर्व मिक्स केले . 
     1. त्या मिश्रणाचे छोटे गोळे बनवले . 
     1. ते गोळे तेलात चांगले तळले खरपूस होईपर्यंत 
     1. त्यानंतर साखरेचा पाक बनवला 
     1. त्यात ते गोळे मुरण्यास ठेवले व पूर्ण ते मुरे परंत ठेवले त्याचा पूर्ण आत पाक गेला पाहिजे . 

     निरीक्षण :- 

     1. दुधाचा खावा जाळून देऊ नये . 
     1. गुलाबजामून भाजताना ते जाळून देऊ नये . 
     1. गुलाब जमून पाकात चांगले मुरून द्यावेत . 
     Image result for gulabjamun

     फोटो :- 


     [7] चकली बनवणे . 
     उद्देश :- चकली बनवणे व विकणे . 
     साहित्य :- मैदा , मीट , मिरची पावडर , मूग डाळ , तेल , पाणी . 
     साधने :- गॅस, कुकर , पॅरात ,  चकली चा साचा , कढई . 
     कृती :- 

     1. सर्वात आधी  १२५gm  मूग डाळ घेतली ती धुतली त्यानंतर ती कुकर मध्ये शिजायला ठेवली . 
     1. ती पूर्ण शिजल्या नंतर काढली त्यानंतर मैदा घेतला तो एक फडक्यात चाळून  बांधला व कुकर मध्ये ठेवला तो जरा शीजवऊन घेतला . 
     1. तो मैदा शिजल्यानंतर मैद्याचे गोळे झाले होते ते पाहून चालून घेतले . 
     1. त्यानंतर त्यात मिरची पावडर , मीट , टाकले व सर्व मिक्स करणे . 
     1. त्यानंतर त्यात शिजलेली मूग डाळ टाकली व सर्व चांगले मिक्स करून घेतले . 
     1. त्यानंतर ते एक साचत भरून त्याचा चकल्या बनवल्या व त्याचा रंग जरा बदलत नाही तो परंत तळली . 
     निरीक्षण :- 
     1. पिट  मळताना नीट माळवे ते कठीण होऊ देऊ नये . 
     1. चकली तळताना ती जाळून देऊ नये . 

     फोटो :-
      
     Image result for chakali
     निरीक्षण :- १) मैदा व्य

     २)भट्टी मंध्ये पाव बनवतानी आपल्याला इजा होणार नाही याचे कालजी घ्यावी . 

         

                              [8] पाव बनविणे . 

     उददेश :-भट्टीचा वापर करून पाव बनविणे . 

     साहित्ये :- मैदा , साखर , तेल ,ईस्ट ,ई .... 

     साधने :-आटा मेकर मशीन ,उलथणे ,भट्टी ट्रे ,वजन काटा ,टेबल इ .... 

        कृती :- 

     Image result for pav

                 १)   भट्टी पेटवण्यास  लावावी . 

     त्या मंधे लाकडे मोजून टाकावे व वजन करावे . 

     मैद्याचे पीट  चालून घेतले . व ते ८ किलो घेतले . 

     त्या नंतर ईस्ट आणि मीट हे ऐकट्रकरून ते ऍक्टिवेट होन्यासाटी  १० मिनिटे ठेवले . व ते पीट चाळलेले होते  त्या मंधे टाकले व ते मिक्स करून घेतले . 

     त्या नंतर ते फुगण्यास २ तास ठेवले . 

     मग त्याचे गोळे बनवून ते ट्रे वॉर ठेवले एकसारखे बनवावे . 

     नंतर ते फुगून घ्यावे . मग आम्ही भट्टी मंधे बाजण्यासाटी घेतले . 

     भट्टी मंधे तापमान ४०० च्या वरती असावे मग पाव ७ ते १० मिनिटात बजात्तात . व नंतर त्यांना तेल लावावे . 

     व थंड होऊ द्यावे नंतर ते दुसऱ्या भांड्यात काढावेत . 


     ३)भट्टीचे तापमान हे ४०० च्या वरती असावे . 

      ४) पाव करपणार नाहीत याची काळजी असावी . 

     ५) पाव बनवून झाल्यावर ते थंड होऊ द्यावेत . 

           

     अ.क्र
        वस्तू
     नग
        दर
     किंमत
        मैदा
     ८ kg
      २९ kg
     २०८
        इस्ट
     २०० ग्रम
      २०० kg
     ४०
        मीठ
     १५० ग्रम

      १५ kg
     २.२५
        ग्लूटेन
     १० ग्रम
      १० rs /२० gm
        तेल
     २५० ग्रम
      ८० kg
     २०
       लाकूड
     २०kg
      ८ kg
     १६०
                               लेबर चार्ज
     १०८
                               टोटल
     ४३४.२५

                       

                           [9] जाम मिक्स फुरट

                                        


     उददेश :  मिक्स फुरट जाम बनवणे व विकणे
     साहित्य :  टोमॅटो . पायनॅपल . केळ . सफरचंद . हत्यादी 
     साधने :  मिक्सर . गैस . बोटल
     कुति : 

     1. सर्वात आधी सगळी फळे धुवुन धयावी2.  तया नंतर सवँ फळे कट केली नंतर तयाच मिक्सर मे टाकले3. ते सवँ कठईन टाकुन हिट केले4. तया नंतर तयात सायट्रीकअेसिड टाकले  व  सवँ मसाले टाकले व पकवले5. तो पुणँ तयात हिटीग झाययनंतर एक होवात काठुन गार करणयास ठेवले6. आणि ते गार झालयनंतर  बोटल मध्ये भरवे


     निरीक्षण : 


     1. जाम बनवयाचय आधी सवँ फळे धुवुन तयाची साल काठवी2. फळे कच्ची नसावीत नाहितर जामची चव बिधाडती

     फुडलॅब च्या मशीनची माहिती

         ]  फूडलॅब    मशीनची    माहीति 

       1)फुड पल्पर  =फळांचा रस काढणासाठी2)हाय  फुड मिक्सर = मोठा प्रमाणात फुड कट करण्यासाठी
     3)kettle =एखादा पदार्थ गरम करण्यासाठी
     ४)आवळा क
     शिन=बाॅटल मध्य रस भरण्यासाठी
     ६)वेट=वजन करण्यासाठी
     ७)सीलींग मशिन=पॅकिंग कयण्यासाठी
     ८)नायट्रोजन पॅकिग=पिशवीत हवा भरण्यासाठी
     ९)कॅप मशीन=काचेच्या बाॅटला कॅप लावण्यासाठी
     १०)आटा मेकर=आटा मिक्स करण्यासाठी

     ११)तेल घाणी=तेल काढण्यासाठी
      वण्यासाठी
     १०)आटा मेकर=आटा मिक्स करण्यासाठी
     ११)तेल घाणी=तेल काढण्यासाठी
     १२)मायक्रो आेहन=केक/ बन करण्यासाठी
     १३)सीलर मशीन=लोणच्याचा मशीनला आॅल्युमिनीयमचा पेपर लावण्यासाठीटर=आवळा मोठ्या प्रमाणात कट करण्यासाठी
     १२)मायक्रो आेहन=केक/ बन करण्यासाठी१३)सीलर मशीन=लोणच्याचा मशीनला आॅल्युमिनीयमचा पेपर लावण्यासाठीटर=आवळा मोठ्या प्रमाणात कट करण्यासाठी

                   
                             


                                                       प्रथमोपचार

     उदेद्श :-  प्रथमोपचार ज्ञान प्राप्त होते ,मानवी जीवन सूरशीत राश्वास हते .

     साधने :- कातर, चाकू , ब्लेड , चिमटा .

     कृती:-

     १) प्रथमोपचार चे महत्वाचे नियम :-१) त्याला कृत्रीम  श्वास द्यावा२) पिडीत व्यक्तीला सुरशीत जागेवर न्या
      २) हाड मोडणे वे


      १) हाड मोडल्यावर जास्त प्रमाणात त्रास होतो
     २) त्या जागेला हालवू नये


     रक्त दाब ओळखणे

     उदेद्श :- आजाराचे निरसन करण्यासाठी ब्लड पेषर तपास्याच्ण्याचे गरजेचे आहे 

     साहित्य :- ब्लड पेशर चेकाप मशिन , मीटर ,स्टेट स्कोप .

     कृती :- १) हाताची मुठी बंद करून घ्यावी 
                २) दंडावर ब्लड पेषर चेकप ब्यंड बाधून घ्यावा 
                ३) पप्कीचा फुगा दाबून बन्डवर पेषर देऊन रीपोट घ्यावं 
                ४) त्यासाठी हाताच्या नदीवर स्टेटस्कोप ठेवून नाडीच्या                                  आवाक्यातील ठोके मोजणे 

                ६) जेह्वा ठोके बंद होईल व ठोके चालू झाल्याची नोड करावी .या   वरून bp चेक करणे
         
     रक्त गट तपासणे

     उदेद्श : रक्त गट तपासणी करण्यास शिकणे आणि विविध रक्तगटाची                 माहिती समजून घेणे 

     अपेषित कौशल्य :- मुलांना रक्ताचा नमुना घेता येने 


     साहित्य /साधने :- लॅसेट , कापुस , काचपटी , परिशानळी , भिग , स्पिरीट                              , antia a , antia b , antia d

      कृती :- १) ज्या व्यक्तीला रक्तगटाची तपासणी करावयची आहे तिच्या                    डाव्या हाताला करगलीच्या शेजारील बोटाला स्पिरीटने                            निर्ज्रुतुक करून घ्या  ,लॅसेटच्या साहाय्यने टोचून घ्या व                          आपले हात चे रक्त तीन काचपत्यावर घेतले 
                २) काचप्त्त्वरील एका ठिकाणच्या र्क्त्वरील अन्तीसिरा A ,B , D                 या ठीक णी रक्त घेतले    
                ३) तीन्ही ठीकानाच्या रक्त नुमुन्या साठी तीन स्वतंत्र स्वच्छ                        काच पट्या वापरून anti व प्रत्येक रक्तानुसार एकत्र करा 
     निरीशन / अनुमान :- तिसऱ्या  ठिकाणच्या  नुमुनाच्या निरीषण                                              करण्यासाठी   भिग वापरा व पुढील तक्त्याच्या                                         आधारे रक्त नमुना ओळखता येईल .

     हिमोग्लोबीन तपासणे

      १) hb रक्तगटाचे प्रमाण :-हिमोग्लोबीन हे द्रव्य रक्तातील तबड्या पेशी असतात या द्रव्य मुळे एकतातील तबड्या पेशी वायुतून co2 फुफ्फुसातून नेण्याचे काम करतात .
          
     ३) प्राथमिक कृती :- HB हिमोग्लोबीन लागणारे लिक्विड HCC  , DW , कापुस , स्पिरीट शरीरातील रक्त      कृती :- १) टेस्ट  ट्यूबमुळे 20 खुणेपर्यत N/10 घेतला 
                 २) रक्त नमुना घेण्याच्या ठिकाणी ठिकाणाला स्पिरीट लावून                      निर्जृतक करून घेताले .
                ३)लॅेपच्या  सह्याय्ने बोटाला टोचून रक्त काढले 
                 ४) ट्यूबमुध्ये ०.०२mlएवढे रक्त घेतले 
                 ५) परिशा नळी मध्ये सोडले 
                 ६)परिशा नळी मध्ये पाच टेवली द्रावनाची रगस्तर दोन बाजूच्य
                     सयुक्त होण्यासाठी 
                 ७)थेब टाकले व आणि शेडाने हलवले 
                 ८) रक्त ट्यूबमुळे रीडिग घेतले , HB चे प्रमाण पहिले 
     4)हिमोग्लोबीन कमी झाल्यामुळे :- १) चक्कर येते 
                                                          २) थकवा येणे
                                                          ३) BP लो होतो 
     ५) हिमोग्लोबीन मेंटेनन्स :- १) गुळ , शेगदाणे , बिट , गाजर , अजीर                                                       खाणे   
     १२) पिझ्झा बनवणे . 

     उद्देश :- पिझ्झा बनवायला शिकणे . 

     साहित्य :- मैदा , डालडा , कांदा  , शिमला मिर्च , गाजर , टोमॅटो , जिरा , मोहरी ,  तेल , तीळ , ईस्ट . 

     साधने :- गॅस , कढई , ट्रे , उलटाने . 

     कृती :- 
     1. ५०० gm  मैदा व २० gm  डालडा मिक्स करून घेतला त्यात ५-१० gm  मैदा टाकला व चांगले मिक्स केले . 
     2. त्यानंतर सर्व भाजा कात केल्या म्हणजे कांदा  , शिमला मिर्च , गाजर , टोमॅटो . 
     3. सर्व भाजा फ्राय करायला टाकल्या त्या कढईत आधी तेल टाकले त्यात जिरा , मोहरी  टाकली व सर्व भाजा त्यात मिक्स केल्या . 
     4. भाजा पूर्ण शिजल्या वरती त्यात मसाले टाकले . व त्याची पूर्ण भाजी बनवली . 
     5. त्यानंतर मळलेला मैदा ट्रे मध्ये पसरऊन ठेवले त्यानंतर त्यावर ती भाजी टाकली व आवण मध्ये भागले . 
     6. त्याचा बेस पूर्णपणे नीट शिजून द्यावा . 
     निरीक्षण :- 

     1. भाजी भाजताना नीट भाजावी ती जराशी कच्ची ठेवावी . 
     2. पिझ्झा चा बेस नीट भाजावा नाहीतर तो कच्च राहतो
     फोटो :-
      पाणी परीषण करणे 

      उदेद्श :- पाण्याची H2z strip test तपासणी करण्यास सिकने व ते                           पिण्यायोग्य आहे किवा नाही याचा अहवाल तयार करणे

      साहित्य :-  H2z strip test bottle पाण्याच नमुना इ . 

      प्रत्याषिक कृती :- १) ज्या पाण्याची तपासणी करयाची आहे त्या पाण्याचा                                   १०० मिली . नमुना ( sample ) निर्जतुक बाटलीत                                       भरून ठेवा . 
                                २) H2z strip test बाॅटलवरील दिलेल्या रेषेपर्यत                                             पाण्याचा नमुना भरून द्यावा . 
                                ३) पाण्याच्या बाटलीचे झाकण पक्के बसवा  हळूहळू 
                                     बाॅटल हलवा त्यामुळे पाण्याची भिक्रिया बाॅटलितील 
                                    कागद बरोबर हो द्या . 
                                ४) ती पाण्याची बाॅटली सभोतालच्या तापमानाला ३० ते                                   ३७ अश सेल्सीअसला किवा ३७ अंश सेल्सीअसला  
                                     एका ठिकाणी १८ ते ४८ तास ठेवले . 
                              ५) ४८ तासानंतर पाण्याचा रंग बदलतो का त्याचे निरीषण 
                                   करावे . 

      निरीषण आणि अनुमान :- १) पाण्याचा रंग काळा झाला तर पाणी 
                                                 पिण्यायोग्य नाही . 
                                            २) पाण्याचा रंग पिवळा झाला तर पाणी 
                                                 पिण्यायोग्य आहे . 

      दशता :- १) एकाच वेळी एकच पाण्याचा नमुना घ्यावा . 
                    २) पाणी नमुना घेताना स्वच्छ भाड्यात घेवा . दोन -तीन ठीकन्या
                        च्या पाण्याचे निरीषण करू नये . 
                    ३) पाणी परीषण करताना घड्याळाचा वापर करावा .